Tło Tło Tło Tło Tło
Logo

Instalacja gruntowego glikolowego wymiennika ciepłagruntowy glikolowy wymiennik ciepła
AQUACOM+, zauważalnie obniża zapotrzebowanie budynku na energię

jednocześnie poprawiając komfort w okresie letnim

dlatego jest ważnym elementem instalacji wentylacyjnej
w budynkach energooszczędnych i pasywnych.

 

14.jpg

Program dopłat do domów energooszczędnych NFOŚiGW

Dotacja kierowana jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. Program do 2018 roku będzie wspierał indywidualnych inwestorów łączną kwotą 300 mln zł.

Możesz otrzymać nawet 50 tyś. zł

15.jpg

Jak duża jest dopłata?

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji. NFOŚIGW przewiduje różne poziomy dofinansowania w zależności od standardu budowanego domu. Najwięcej pieniędzy możesz otrzymać na budowę domu pasywnego (NF15), bo 50 tys. zł brutto. Na dom energooszczędny (NF40) przewidziana jest dopłata w wysokości 30 tys. zł. O dopłatę mogą się też ubiegać osoby kupujące mieszkanie w budynku pasywnym (NF15) lub energooszczędnym (NF40). Kwoty wynoszą odpowiednio 11 i 16 tys. zł brutto.

Warto przy tym zaznaczyć, że dotacja jest jednorazowa i bezzwrotna.

 

49.jpg

Kto może się starać się o dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby:

1. dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny,

2. dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albowłasności lokalu mieszkalnego.

48.png

Kiedy dostanę dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie wypłacone po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Pieniądze przeznaczone będą na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego. Przekazanie ich odbywać się będzie bezgotówkowo, w formie dotacji wypłacanej bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta. Ważne jest też to, że zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

17.png

Jak zwiększyć oszczędność energii?

Gruntowy glikolowy wymiennik ciepła współpracujący ze sprawną centralą wentylacyjną pozwala na znaczne obniżenie zapotrzebowania budynku na ciepło i jest zalecany w budynkach NF40, a praktycznie niezbędny w budynkach NF15.Obliczenia zapotrzebowania budynku na ciepło,pokazują wyraźnie, że montaż  GWC może przesądzić o tym czy dotacja zostanie przyznana.

 

Masz pytania?

zadzwoń:
801 090 195
*koszt połączenia wg stawki UKE wynosi 0,36 PLN/minutę
504 787 990
lub podaj swój numer
a my oddzwonimy:

*wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny

Kontakt