Tło Tło Tło Tło
Logo

Odpowiednie ułożenie rur tworzących część ziemną wymiennika
ma decydujące znaczenie dla wydajnej pracy urządzenia.

Niezależnie od rodzaju gruntu, ważne jest ułożenie rur na głębokości 
co najmniej 10 cm większej, niż głębokość przemarzania
.

Na obszarze Polski występują 4 strefy przemarzania:
od strefy I [zachodnia część Polski] - głębokość przemarzania 0.8 m,
do strefy IV [północno wschodnia część Polski oraz obszary górskie] - głębokość przemarzania 1.4 m

 

32.jpg

Głębokość

W polskich warunkach klimatycznych zalecamy ułożenie rur na głębokości co najmniej 1,4m-1,6m - optymalnie 1,6m-1,8 m lub więcej.

Na tej głębokości przez cały rok panuje średnia temperatura 
ok. + 5,0°C/+8,0°C co jest podstawą poprawnej pracy gruntowego wymiennika ciepła.

Rury wymiennika gruntowego możemy ułożyć na nieco mniejszej głębokości. 
pod warunkiem, że na całej długości znajdą się co najmniej 10 cm poniżej głębokośći przemarzania gruntu. 

 

24.jpg

Ułożenie na działce

Rury AQUACOM+ mogą być ułożone zarówno w linii prostej jak i w meandry. 
Odległość pomiędzy równoległymi odcinkami rur powinna  wynosić około 1,5 m [minmalnie 1,0 m]. 
W przypadku małej działki rury możemy ułożyć w dwóch warstwach umieszczonych na różnej głębokości
W uzasadnionych przypadkach rury systemu AQUACOM+
można układać także jedna pod drugą
(w jednym głębokim wykopie)
zachowując co najmniej 0,60 m odległości [w pionie] pomiędzy rurami. 
 

34.jpg

Izolacja termiczna

Bardzo ważne jest odpowiednie zaizolowanie termiczne przejścia rur systemu AQUACOM+ przez fundament
Należy zwrócić uwagę na konieczność zastosowania odpowiedniej izolacji uniemożliwiającej
przedostawanie się wody gruntowej i zamakanie fundamentu.
 
Rury AQUACOM+  biegnące wewnątrz budynku [także  w piwnicy, kotłowni czy garażu] należy na całej długości zaizolować odpowiednią otuliną.

Rury AQUACOM+ należy zaizolować termicznie na całym odcinku gdzie są od siebie oddalone na mniej niż 1,0 m [minimum 0,8 m].

 

54.jpg

Atrakcyjna oferta, indywidualna wycena.

Wstępna wycena instalacji bezpłatnie?
Tak, i to bez żadnych zobowiązań z Twojej strony!

Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie 
bezpłatną wycenę  wymiennika gruntowego AQUACOMPLUS+
i zaproponują optymalny system wentylacji mechanicznej 

z odzyskiem ciepła [rekuperacją] oparty na produktach COMAIR

zadzwoń: 504 787 990 lub 801 090 195
napisz: 
info@comair.pl

Masz pytania?

zadzwoń:
801 090 195
*koszt połączenia wg stawki UKE wynosi 0,36 PLN/minutę
504 787 990
lub podaj swój numer
a my oddzwonimy:

*wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny

Kontakt